195. Звук [дж]. Закріплення вмінь читати склади, слова, речення і текст з буквосполученням дж

буквар стр. 109

Урок № 195. Звук [дж]. Закріплення вмінь читати склади, слова, речення і текст з буквосполученням дж (с.109).

Мета заняття:
  • Навчальна: закріпити читання й аналіз слів з буквосполученнями дж, дз, продовжувати вчитись працювати з віршованим текстом.
  • Розвиваюча: розвивати навички виразного читання слів з буквосполученнями дж, дз, навички звукового аналізу слів, усне зв’язне мовлення.
  • Виховна: виховувати любов до природи.

Як вимовляються слова з буквосполученнями дж, дз? Наведи приклади слів з ними.

Щоб назвати кожен звук у цих словах, про що треба пам'ятати?

Запиши звукові моделі слів: «бджола», «дзиґа», «ґедзь»

Що ти пам'ятаєш про те, як треба переносити слова з буквоспо­лученнями дж, дз? (Розривати дж, дз при переносі не можна.)

Наведи приклади. (Бджола, ходжу, задзвонив)

стр.109 букваря

Прочитай слова. Придумай речення з словами «раджу», «їжджу».

Прочитаймо разом вірш.

Що збирали джмелі і бджоли?

Де збирають мед комахи?

Чим корисний мед? Що ти знаєш про його лікувальні властивості?

Зроби звуко-буквенний аналіз слова «джмеликам».

Напиши розподільчий диктант. Поділи сторінку умовно на дві колонки, в першу записуй склади з буквосполученням дж, в другу – склади з буквосполученням дз. — Джа, дзе, джин, дзвін, дзві, дже, дзю, джі.

Послухай і прочитай вірш.

Про що він?

Чому поле синє?

Коли поле може бути жовте, зелене, різнокольорове? (коли на ньому ростуть пшениця, жито, різнокольорові квіти).

Прочитай скоромовку декілька разів. Вивчи її напам’ять і постарайся вимовити якнайшвидше.

Підсумки заняття: закріпили знання про читання і звуковий аналіз слів з буквосполученнями дж, дз.

Рекомендовано вдома: спиши скоромовку у зошит.

© Прищепа К.С. Буквар / К.С.Прищепа, В.І.Колесниченко. - К.:Генеза, 2009. - 175 с.: іл. ISBN 978-966-504-516-8